‘2022 omslagjaar voor LHBTIQ+ gemeenschap’. Marisa Grotens voorzitter van Stichting Regenboog Meppel

Gepubliceerd op 23 januari 2023 om 08:45

„Ik kom niet uit de community. Ik heb geen ‘uit-de-kastverhaal’. Daarom vroeg ik me af of ik wel de goede persoon op deze plek ben. Maar ik heb er nu een beeld bij hoe we veiligheid en verbinding willen vormgeven in Meppel. De toespraak van de nieuwjaarsborrel neem ik nu rustig voor mijn rekening.”

Marisa Grotens zit aan een hoge tafel in Herberg ’t Plein en roert door haar latte macchiato. Vorige week was ze hier ook, om het nieuwe jaar voor de regenboogwerkgroep in te luiden. Als voorzitter van de kersverse Stichting Regenboog Meppel keek ze terug en blikte ze vooruit. Met volle tevredenheid.

"Ik ben er super trots op wat we in heel korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Op zoveel plekken hebben we onszelf laten zien. De regenboogweek zat vol activiteiten. Op 9 januari zaten we bij de notaris om de oprichtingsakte van de stichting te ondertekenen. Dat was een mijlpaal. Het betekent dat we aan de slag kunnen met de aanvraag van subsidies. We hebben een bestuur en actieve werkgroepleden. Een jaarplanning ligt klaar." 

Marisa Grotens, ook gemeenteraadslid voor de VVD, noemt 2022 een "omslagjaar" voor de LHBTIQ+ gemeenschap in Meppel. Naast de punten die de Nijeveense zojuist noemde, heeft de raad van Meppel voor het eerst geld vrijgemaakt voor LHBTIQ+ beleid. Een bedrag van 25.000 euro. Anouk de Vlieg (Groen Links) sleepte het geld na een lange begrotingsvergadering uit het vuur. 

Grotens: "Vanaf het begin zijn we samen opgetrokken met Groen-Links. We waren regenbooggemeente, maar er gebeurde niets. Er werd een vlag gehesen, maar dat was het. Het plaatsen van een regenboogbankje was een overwinning. Het bleef echter lastig om binnen de muren van het stadhuis in gesprek te komen. Er leek iets te heersen van: "Waarom zouden we het erover hebben?" Ja, het was moeilijk om op de kaart te krijgen. Voor wat er is bereikt, zijn de afgelopen jaren wel wat moties nodig geweest."

Als voorzitter van de stichting gaat Marisa Grotens nu voorop in de strijd. Als geen ander ziet ze hoeveel werk er nog te verzetten valt. "En dat al heterovrouw binnen de club!," lacht Grotens hartelijk.

"Ik was hier politiek mee bezig, dit kon ik niet laten glippen. Natuurlijk heb ik ook de pet van politicus op, maar als alle bestuurders hun vrijwilligerswerk zouden opgeven, dondert de Meppeler gemeenschap in elkaar."

"In 2023 gaan we focussen op verbinding. Verbinding met scholen, sportclubs en andere community's. We willen ons laten zien op het Festival van Geluk en we doen mee aan de Meppel City Run. Tijdens onze nieuwjaarsborrel was Lucas Oldenburger te gast. Hij is transgender en schreef een profielwerkstuk over LHBTIQ+, dat hij mocht overhandigen aan minister Dijkgraaf van onderwijs. Er staan handvatten in voor scholen hoe ze de lessen meer inclusief kunnen maken. Super interessant. We willen meer van dit soort sprekers uitnodigen."

"Ja, ook wij horen opmerkingen als: 'Hoe meer jullie je laten zien, hoe meer jullie jezelf als aparte gemeenschap neerzetten'. Maar zolang al die negatieve opmerkingen op sociale media nog worden gemaakt,is het blijkbaar nodig. Homo is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord. Meer dat 50 procent van de LHBTIQ+ jongeren wordt gepest en zeven op de 10 LHBTIQ+ personen heeft te maken met fysiek en verbaal geweld. Dan is er nog wel wat werk te verzetten. Wat een regenboogpad bij een sportclub daaraan kan bijdragen? Al is het ook maar één kind die eroverheen loopt, vraagt wat het betekent en het gesprek komt op gang, heeft het al nut gehad,"

De stichting heeft direct een vertrouwenspersoon aangesteld, Anneke Veldman. "Er komen veel mailtjes binnen. Soms doet iemand zijn verhaal als: 'Ik ben 22 jaar getrouwd geweest en ben nu uit de kast gekomen'. Tussen de regels door lees ik dan: 'Mag ik eens komen praten?' Die mogelijkheid kunnen we nu bieden."

"Doordat we nu een stichting zijn, hebben we status. We kunnen als goed doel geld binnenhalen. We hebben een geweldige club mensen bij elkaar, zo divers. Ik zie geen beren op de weg, ik wil ervoor gaan. In het begin dacht ik: 'Ik kom niet uit de community. Dit is niet mijn verhaal, waarom zou ik het boegbeeld zijn?' Maar ik voel me nu zeker in deze rol. Want de punten waarvoor ik strijd, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid,pakt niemand van mij af."