Missie


🟣 Stichting Regenboog Meppel is de oren en ogen in de samenleving om de maatschappelijke problematiek binnen de LHBTIQ+’s gemeenschap te vertalen naar de (regenboog)gemeente Meppel. Met als doel dat LHBTIQ+’s weten zich gesteund en voelen zich veilig(er) en weerbaar(der) in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.


🟣 In de gemeente Meppel sterk, actief, zichtbaar en herkenbaar zijn


🟣 Activiteiten organiseren die ondersteuning bieden aan LHBTIQ+’s die met vragen kampen als gevolg van hun seksualiteit en genderdiversiteit;

 

🟣 Verbindingen creëren met maatschappelijke organisaties waarmee duurzame samenwerkings-verbanden gesloten kunnen worden.