Doelstelling

 

De stichting heeft ten doel zich belangeloos in te zetten voor Regenbooggemeente Meppel, waar iedereen óók LHBTIQ+ inwoners en -bezoekers zichzelf kunnen zijn en zich geaccepteerd voelen, door de focus te hebben op drie pijlers: voorlichting, ontmoeting en veiligheid voor iedere inwoner, als mede al hetgeen met het vooreenstaande in de ruimste zijn verband houdt of daartoe bevorderlijk zijn.