Visie

 

Visie
De leden van de stichting Regenboog Meppel, dagelijks bestuur en actieve kerngroepleden
is een diverse groep mensen, die inwoners, organisaties en gemeente ondersteunt,
adviseert en inspireert op weg naar een gemeente Meppel, waar iedereen zichzelf kan zijn.


1.1. Doelstelling
De stichting heeft ten doel zich belangeloos en zonder winstoogmerk in te zetten
voor Regenbooggemeente Meppel, waar iedereen óók LHBTIQ+ inwoners en -
bezoekers, zichzelf kunnen zijn en zich geaccepteerd voelen door de focus te hebben
op drie pijlers, voorlichting, ontmoeting en veiligheid voor iedere inwoner, alsmede
al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk zijn.


1.2. Strategie
De stichting wil haar ideëel doel bereiken door:
- gedurende het jaar voor de doelgroepen 25-, 25+ en 60+ laagdrempelige
activiteiten te organiseren en actief mee te participeren, waarbij als uitgangspunt de
drie pijlers voorlichting, veiligheid en ontmoeting leidend zijn;
- organisatie en participatie bij de landelijke coming out day en de Regenboogweek
en bij Meppel festival van Geluk in de maand oktober;
- verbinding te maken met andere lokale LHBTIQ+ initiatieven, zoals de General
Sexual Alliances binnen het onderwijs en Paarse Vrijdag on december.